درصورت بروز هر گونه مشکل در هنگام ثبت نام لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر داری قزوین02833361231