درصورت بروز هر گونه مشکل در هنگام ثبت نام لطفا با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهر داری قزوین02833361231
  متن فرآخوان طرح همیار آرامستانها
  جهت ثبت نام کلیک کنید
  بازآوری مشخصات ثبت شده و ویرایش اطلاعات