سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین در نظر دارد

در راستای تدوین سند شهرهوشمند اقدام به جمع آوری پیشنهادات و نظر های صاحبان تخصص و اندیشه نموده و در خواست می نماید بعد از مطالعه طرحهای اولیه بارگذاری شده ، ضمن تکمیل فرم ذیل ، برنامه های پیشنهادی خود را در قالب یک فایل ورد بارگذاری نمائید .

جنسیت
  نام
  نام خانوادگی
  نام پدر
  کد ملی
  تاریخ تولد
  سطح تحصیلات
  رشته تحصیلی
  استان
  شهر
آدرس پست الکترونیک
شماره تلفن همراه
عنوان شغل
آدرس محل کار
  توضیحات