درصورت بروز هر گونه مشکل در هنگام ثبت نام لطفا با شماره فوق تماس حاصل فرمائید:سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهر داری قزوین02833361231
مراجعه کننده گرامی ، چنانچه در همایش شهر و سیمای شهری سال های گذشته شرکت نموده اید ، نام شما در سیستم ثبت شده است .لطفا جهت مشاهده و تکمیل اطلاعات اقدام فرمایید